دسته: سگ

سگ هاسکی

هاسکی Husky

هاسکی سیبریایی با ظاهری چشم نواز و استعدادهای هیجان انگیز ، تصور توده مردم و همچنین هنرمندان ، نویسندگان و...

 فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس