دالمیشن

دالمیشن به عنوان نژادی از سگ به خوبی شناخته شده است، به خاطر دارا بودن پوشش سفید و خال‌های سیاه یا قهوه‌ای بسیار معروف شده است. این ...

ادامه مطلب